Algemene Voorwaarden

Definities

Het evenement
Het evenement de Dutch Search Awards in 2023, te houden te Utrecht, is een gala-avond waarbij awards worden uitgereikt aan de door de vakjury bepaalde winnaars in elke categorie en op elk onderdeel.

De tickets
Het bestellen, restitueren en annuleren van kaarten komt via Eventbrite tot stand.

  • Juryleden: Juryleden van de Dutch Search Awards hebben recht op één gratis ticket.
  • Partners: Partners van de Dutch Search Awards hebben recht op vier of twee gratis tickets, afhankelijk van het afgenomen partnerpakket. Afname van het Gold-pakket gaat gepaard met vier tickets, het Silver-pakket met twee.
  • Genomineerden: Genomineerde partijen op de shortlist in alle categorieën, behalve Beste software of tool, komen in aanmerking voor twee of één gratis ticket(s), afhankelijk van de positie binnen de shortlist.

De Dutch Search Awards
De organisator van het evenement de Dutch Search Awards, tevens een handelsnaam van de Dutch Search Awards B.V. i.o., gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60831952.

De award(s)
Een symbolische en eervolle erkenning van de vakkundigheid van de deelnemer in hun vakgebied door de vakjury door middel van een trofee.

De deelname
Het inzenden van een case, waardoor de case van een deelnemer beoordeeld wordt door de vakjury en meedingt naar de awards tegen de daarvoor geldende prijs.

De deelnemer(s)
Degene die een case heeft ingezonden en waarvan de deelname is bevestigd door de Dutch Search Awards, welke aldus kwalificeert als een overeenkomst tussen partijen.

De inzending(en)
De inzending van een case die voldoet aan de vereisten zoals gesteld in het deelnameformulier.

De vakjury
Een panel van vakkundige individuen met ervaring in de search marketing-industrie die op basis van de inzendingen een shortlist maken van genomineerden, die op 20 oktober 2023 bekend zal worden gemaakt, waaruit vervolgens de winnaars op het evenement bekend worden gemaakt.

De winnaar(s) in Excellence
De genomineerden in de Excellence-categorieën zijn bepaald door de vakjury aan de hand van een puntensysteem. Dit puntensysteem bestaat uit een aantal componenten, waaronder het aantal cases dat is ingezonden, de individuele scores die met deze cases zijn behaald en de populariteit van de categorieën waarin de cases zijn ingezonden.

Het totale aantal punten dat hiermee is behaald, telt voor 50% mee voor de einduitslag. Omdat de Excellence-categorieën publieksprijzen zijn, tellen de stemmen van het publiek voor de andere helft mee. In de weken voorafgaand aan de ceremonie brengt het publiek hun stem(men) uit.

De volledige uiteenzetting van dit puntensysteem is te vinden in de inzendcriteria.
Deze worden tijdens de inzendfase bekendgemaakt.

Partner worden van het grootste search event van Nederland?
Ja, ik word partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Home Jury Over DSA Partners Archief Winnaars '23
Fb Yt In Ig
Menu Menu