Voorwaarden

Definities

Het evenement: het evenement de Dutch Search Awards in 2019 te houden te Utrecht, een gala-avond waarbij awards worden uitgereikt aan de door de vakjury bepaalde winnaars in elke categorie en op elk onderdeel.

Dutch Search Awards: organisator van het evenement the Dutch Search Awards, tevens een handelsnaam van de Dutch Search Awards B.V. i.o., gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60831952.

De award(s): een symbolische en eervolle erkenning van de vakkundigheid van de deelnemer in zijn vakgebied door de vakjury door middel van een trofee.

De deelname: het inzenden van een case, waardoor de case van een deelnemer beoordeeld wordt door de vakjury en meedingt naar de awards tegen de daarvoor geldende prijs.

De deelnemer(s): degene die een case heeft ingezonden en waarvan de deelname is bevestigd door de Dutch Search Awards, welke aldus kwalificeert als een overeenkomst tussen partijen.

De inzending(en): de inzending van een case die voldoet aan de vereisten zoals gesteld in het deelnameformulier.

De vakjury: een panel van vakkundige individuen met ervaring in de search marketing industrie die op basis van de inzendingen een shortlist maken van genomineerden, die op 7 november 2019 bekend zal worden gemaakt, waaruit vervolgens de winnaars op het evenement bekend worden gemaakt.

Voorwaarden voor inzending

Deelname evenement

Privacyverklaring en slotbepaling

Home Over DSA Jury Partners Archief
Fb Yt In Ig
Menu Menu